loading
Facebook YouTube Instagram

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
บริษัทจะจัดส่งสินค้า โดยการส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ(EMS)
  1. หลังจากทางบริษัทได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 5 วันทำการถัดไป (จัดส่งสินค้าทุกวัน อังคาร และ พฤหัสบดี )
  2. สินค้าที่ส่งจะถูกบรรจุในกล่องและ/หรือซองกันกระแทก
  3. ค่าจัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท หรือซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
กรณีจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าเองทั้งหมด

การรับคืนสินค้า
หากไม่พอใจในสินค้า สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดจากการใช้งาน)
โดยลูกค้าต้องติดต่อส่งรูป ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่มีปัญหา เช่นตำหนิ รอยฉีกขาด เป็นต้น
เข้ามาที่   staff@muzikmovestore.com  เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ รายละเอียดในเบื้องต้นก่อนจะส่งสินค้าเข้ามาเปลี่ยนหรือคืน
หรือ ติดต่อที่เบอร์  02-241-4472  ต่อ 6524